Aktuality a novinky

Opatření „coronavirus“

Nejnovější aktuality naleznete na našem facebookovém profilu, nebo také pro prokliku
zde »

Výše členských příspěvků pro rok 2020
zde »


Kalendář ČVK BRNO
Opatření ze dne 13.3.2020

Vážení kolegové, rodiče a sportovci,

s ohledem na nové nařízení vlády k zamezení šíření coronaviru ze dne 12.3. 2020 je výbor ČVK Brno  nucen reagovat na vzniklou situaci změnou Opatření ze dne 10.3. 2020  v části „Trenérům“ takto:

       Trenérům

 1. Dosavadní tréninkový proces  složek od dorostu a starších zůstává do odvolání beze změny. Ostatní tréninky a aktivity se do odvolání ruší. Tréninky budou probíhat zejména mimo uzavřené prostory.
 2. Po dohodě s hlavním trenérem se ruší veškerá plánovaná soustředění mimo prostory klubu v Pardubicích a na Slapech.
 3. Trenéři mohou kdykoliv rozhodnout, že tréninky zruší.
 4. Trenéři všech složek  jsou odpovědni za koordinaci postupu se zákonnými zástupci nezletilých a budou plně respektovat jejich rozhodnutí.
 5. Trenéři zajistí, aby se jednotlivé složky spolu neprolínaly, na klubu nesmí být v jednom okamžiku více jak 30 osob,  a po skončení tréninku všichni bez zbytečné prodlevy opustí prostory klubu.
 6. Osoby mající jakýkoliv vztah k činnosti ČVK Brno, které budou cestovat do zahraničí, nebo přicestovaly v minulých dnech z oblastí, na něž se vztahuje doporučení vlády ČR do těchto oblastí necestovat, se budou zdržovat 14 dnů po příjezdu mimo život na klubu s maximální ohleduplností vůči ostatním členům klubu.
 7. Soustředění  či jiné sportovní aktivity klubu jsou přípustné jen tehdy, pokud trenéři dokáží zajistit menší koncentraci osob v jakékoliv fázi činnost než je 30 osob.
 8. Za dodržování těchto pravidel odpovídají trenéři všech složek, kteří jsou povinni o všech svých rozhodnutích  informovat hlavního trenéra ČVK Brno, který informuje předsedu klubu. Ten případně může v souladu s rozhodnutím výboru ČVK Brno změnit jakákoliv rozhodnutí trenérů s ohledem na aktuální situaci.

 

JUDr. Ivan Pecl

předseda výboru ČVK BrnoOpatření ze dne 10.3.2020

Vážení kolegové, rodiče a sportovci,

s ohledem na nařízení vlády k zamezení šíření coronaviru je výbor ČVK Brno nucen reagovat na vzniklou situaci.

       Trenérům

 1. Dosavadní tréninkový proces všech složek zůstává do 15.3. 2020 beze změny. 15.3. 2020 vydá výbor ČVK další pokyny.
 2. Trenéři všech složek  jsou odpovědni za koordinaci postupu se zákonnými zástupci nezletilých a budou plně respektovat jejich rozhodnutí. 
 3. Trenéři zajistí, aby se jednotlivé složky spolu neprolínaly, na klubu nesmí být v jednom okamžiku více jak 100 osob,  a po skončení tréninku všichni bez zbytečné prodlevy opustí prostory klubu. 
 4. Osoby mající jakýkoliv vztah k činnosti ČVK Brno, které budou cestovat do zahraničí, nebo přicestovaly v minulých dnech z oblastí, na něž se vztahuje doporučení vlády ČR do těchto oblastí necestovat, se budou zdržovat 14 dnů po příjezdu mimo život na klubu s maximální ohleduplností vůči ostatním členům klubu. 
 5. Soustředění, či jiné sportovní aktivity klubu jsou přípustné jen tehdy, pokud trenéři dokáží zajistit menší koncentraci osob v jakékoliv fázi činnost než je 100 osob. 
 6. Za dodržování těchto pravidel odpovídají trenéři všech složek.

Dále doporučujeme:

Ti, kteří chtějí vycestovat, by si vždy před cestou měli ověřit aktuální situaci v dané zemi. Ještě lepší je navštívit stránky Ministerstva zdravotnictví, kde jsou průběžně zveřejňována doporučení pro cestování našich občanů. 

Dodržovat pravidla, která najdete i na stránkách ČVS www.veslo.cz.  Informace ČOV o prevenci proti coronaviru, zpracované šéflékařem  OV MUDr. Jiřím Neumannem . 

Ti, co jste přijeli z dovolené, dejte nám vědět jak to s Vámi je a odkud jste přijeli. Každé zdravotní obtíže řešte včas a v případě jakékoliv zdravotní komplikace nám dejte vědět.

Pokud budete cestovat do oblasti zasažené coronavirem, prosíme, informujte nás.

Dále na Vás apelujeme, abyste dodržovali zvýšená hygienická opatření hlavně pravidelné a důkladné mytí rukou. Pamatujte, že se příznaky coronaviru mohou projevit až po 14 denní lhůtě, proto v této době je dobré se nestýkat s lidmi, kteří se vrátili z ohrožených oblastí.

Věříme, že budete respektovat zvýšenou opatrnost, ať už z důvodu Vaší ochrany, nebo ochrany ostatních kamarádů a celého našeho kolektivu sportovců.

Několik bodů jak bychom se měli nyní chovat v prostorách našich sportovišť 

1. Kdo je jen trochu  "nachcípaný "  - raději nechodit na tréninky, námaha oslabuje obranyschopnost a po samotném tréninku jste unavení. A tak je důležité oddělit "rýmičky" od zdravých.

2. Všichni si budou na každý trénink nosit  čisté oblečení a po tréninku si je odnesou domů vyprat.

3. Boty na běh a na plato si po každém tréninku budete dezinfikovat - pak je můžete nechat v šatně.

4. Každý si bude nosit svůj ručník na utření rukou po umytí, když jdete ze záchodu

5. Důsledně budete dezinfikovat trenažéry, kola, lodě - nohavky a pačiny, aby mohl po vás další na trénink (a to i při přesedání na lodě)

6. Všichni budou důsledně dodržovat zvýšenou hygienu

7. Důrazně upozorňujeme, že je nutné mít vlastní láhev na pití. Není možné láhve s pitím ani jídlo sdílet s kýmkoliv jiným!!!

PŘIJĎ VESLOVAT!

PŘIJÍMÁME HOLKY A KLUKY
VE VĚKU 10 AŽ 18 LET


Každý všední den od 16 hodin,
sobota od 10 hodin. Loděnice na Brněnské přehradě.


Originální pronájmy prostor na břehu Brněnské přehrady

Spolupracujeme


NAŠI PARTNEŘI