Aktuality a novinky

Opatření „coronavirus“

Nejnovější aktuality naleznete na našem facebookovém profilu, nebo také pro prokliku
zde »

Výše členských příspěvků pro rok 2020
zde »


Kalendář ČVK BRNO
Opatření ze dne 6.5.2020

Rozhodnutí výboru ČVK Brno z.s. ze dne 6.5. 2020

 

Dnem 6.5. 2020 umožňuje vedení klubu trénink na vodě, a to všech lodí za splnění těchto podmínek:

 1. Platí přísný zákaz vstupu do všech vnitřních prostor vyjma loděnic, posilovny a WC.
 2. Nejvyšší počet osob v prostorách klubu (uvnitř oplocení klubu) je 100 a tyto osoby dodržují přiměřený odstup.
 3. Všichni veslující přijedou již převlečení ve sportovním, batoh lze odložit v loděnici.
 4. Před loděnicí ani na mole u vody se nikdo nebude zdržovat.
 5. Před loděnicí ani na mole u vody se nikdo nebude zdržovat.
 6. Ihned po příchodu si vynesou vesla i loď na vodu.
 7. Výstup z vody bude stejný jako v případě na vodu, bez jakýchkoliv prodlev uložíte loď a vesla, provedete dezinfekci a z prostor klubu co nejrychleji odejdete.
 8. Výslovně se zakazuje v prostorách klubu na kohokoliv čekat, shlukovat se nebo jinak vyhledávat kontakt s dalšími osobami , komunikace se omezuje na nezbytně nutnou míru při zachování všech obecně platných opatření.
 9. Sportující osoby nemusí používat roušku. Jinak platí všechna obecně platná opatření.
 10. Každý po každém použití sportovního náčiní vydesinfikujte možné dotykové plochy - pačiny, borty, vozík a zavírání havlinky desinfekcí nachystanou u vstupu do loděnice.
 11. V případě použití WC vydezinfikujte dotykové plochy připravenou dezinfekcí.
 12. Je možno užívat posilovnu, a to omezeně podle m2 pro maximálně 10 osob při dodržování maximální hygieny náčiní, opět bez používání sociálního zázemí sprch.
 13. Trenéři budou dbát na dodržování těchto pravidel a odpovídají za to, že jejich svěřenci budou dodržovat na břehu přiměřený odstup a dodržovat obecně platná opatření.
 14. Trenéři a členové výboru jsou oprávnění kontrolovat dodržování pravidel a vykázat z prostor klubu kohokoliv, kdo i přes upozornění nebude pravidla dodržovat.
 15. Jakékoliv nedodržování těchto pravidel povede k okamžitému opětovnému uzavření všech prostor klubu.

 

JUDr. Ivan Pecl

předseda výboruOpatření ze dne 28.4.2020

Rozhodnutí výboru ČVK Brno z.s. ze dne 28.4. 2020

 

Dnem 28.4. 2020 umožňuje vedení klubu tréning na vodě výhradně pro 1x, 2x- 2- za splnění těchto podmínek:

 1. Platí přísný zákaz vstupu do všech vnitřních prostor vyjma loděnic. Vstupní dveře do pánské šatny po odebrání, nebo uložení klíčů od loděnice ihned zamknete. Vstup a doba otevření je zpětně kontrolovatelný!
 2. Nejvyšší počet osob v prostorách klubu (uvnitř oplocení klubu) je 10 a tyto osoby dodržují přiměřený odstup, nejlépe 1,5 – 2 m a bezpodmínečně používají ochranou roušku.
 3. Příchod do prostor klubu rezervujte na zde.
  Časový rozestup pro příchod je nejméně 15 minut. Při zpoždění příchodu rezervace propadá.
 4. Všichni veslující přijedou již převlečení ve sportovním, batoh lze odložit v loděnici.
 5. Před loděnicí ani na mole u vody se nikdo nebude zdržovat.
 6. Ihned po příchodu si vynesou vesla i loď na vodu.
 7. Výstup z vody bude stejný jako v případě na vodu, bez jakýchkoliv prodlev uložíte loď a vesla, provedete dezinfekci a z prostor klubu co nejrychleji odejdete.
 8. Výslovně se zakazuje v prostorách klubu na kohokoliv čekat, shlukovat se nebo jinak vyhledávat kontakt s dalšími osobami na klubu, komunikace se omezuje na nezbytně nutnou míru při zachování všech opatření.
 9. Vodní hladina je volná příroda a tedy při zachování rozestupu od ostatních případných sportovců nejméně 2 m nemusíte při tréningu nosit roušku, kterou sundáváte a nasazujete po odražení nebo před přistáním.
 10. Každý po každém použití sportovního náčiní vydesinfikujte možné dotykové plochy - pačiny, borty, vozík a zavírání havlinky desinfekcí nachystanou u vstupu do loděnice.
 11. V případě nouze použijte WC u pánské šatny a po každém použití vydezinfikujte dotykové plochy připravenou dezinfekcí.
 12. Od 27.4. je možno užívat posilovnu a to velmi omezeně podle mpro maximálně 10 osob při dodržování maximální hygieny náčiní bez používání sociálního zázemí sprch.
 13. Trenéři budou dbát na dodržování těchto pravidel a odpovídají za to, že jejich svěřenci budou dodržovat na břehu přiměřený odstup a nosit roušku a půjdou svých chování ostatním příkladem.
 14. Trenéři a členové výboru jsou oprávnění kontrolovat dodržování pravidel a vykázat z prostor klubu kohokoliv, kdo i přes upozornění nebude pravidla dodržovat.
 15. Jakékoliv nedodržování těchto pravidel povede k okamžitému opětovnému uzavření všech prostor klubu.

 

JUDr. Ivan Pecl

předseda výboruOpatření ze dne 7.4.2020

Rozhodnutí výboru ČVK Brno z.s. ze dne 7.4. 2020

 

Dnem 8.4. 2020 umožňuje vedení klubu tréning na vodě  výhradně  pro 1x, (2x- 2-)  za splnění těchto podmínek:

 1. Platí přísný zákaz vstupu do všech vnitřních prostor vyjma loděnic. Vstupní dveře do pánské šatny po odebrání, nebo uložení klíčů od loděnice ihned zamknete.  Vstup a doba otevření  je zpětně kontrolovatelný!
 2. Nejvyšší počet osob v prostorách klubu (uvnitř oplocení klubu)  jsou 2 a tyto osoby dodržují přiměřený odstup a používají ochranou roušku.  
 3. Veslování na 2x , 2- se povoluje společně toliko  osobám, které spolu žijí.
 4. Příchod do prostor klubu rezervujte zde.
  Časový rozestup pro příchod je nejméně 15 minut. Při zpoždění příchodu rezervace propadá.  
 5. Všichni veslující přijedou již převlečení ve sportovním, batoh lze odložit v loděnici.
 6. Před loděnicí ani na mole u vody se nikdo nebude zdržovat.
 7. Ihned po příchodu si vynesete vesla i loď na vodu.
 8. V případě, že přistáváte a je před vámi u mola přijíždějící loď, vyčkáte až bude molo prázdné.
 9. Výstup z vody bude stejný jako v případě na vodu,  bez jakýchkoliv prodlev uložíte  loď a vesla, provedete dezinfekci  a  z prostor klubu  co nejrychleji odejdete.
 10. V prostorách klubu se nikdo nebude  s  nikým potkávat, komunikace se omezuje na nezbytně nutnou míru.
 11. Vodní hladina je volná příroda a tedy při zachování rozestupu od ostatních případných sportovců nejméně 2 m nemusíte při tréningu nosit roušku, kterou sundáváte a nasazujete po odražení nebo před přistáním.
 12. Každý po každém použití sportovního  náčiní vydesinfikujte možné dotykové plochy - pačiny,  borty, vozík a zavírání havlinky desinfekcí nachystanou  u vstupu do loděnice.
 13. V případě nouze použijte WC u pánské šatny a po každém použití vydezinfikujte dotykové plochy připravenou dezinfekcí.  
 14. Jakékoliv nedodržování těchto pravidel povede k okamžitému opětovnému uzavření všech prostor klubu.

 

JUDr. Ivan Pecl

předseda výboru

PDF doument


Opatření ze dne 13.3.2020

Vážení kolegové, rodiče a sportovci,

s ohledem na nové nařízení vlády k zamezení šíření coronaviru ze dne 12.3. 2020 je výbor ČVK Brno  nucen reagovat na vzniklou situaci změnou Opatření ze dne 10.3. 2020  v části „Trenérům“ takto:

       Trenérům

 1. Dosavadní tréninkový proces  složek od dorostu a starších zůstává do odvolání beze změny. Ostatní tréninky a aktivity se do odvolání ruší. Tréninky budou probíhat zejména mimo uzavřené prostory.
 2. Po dohodě s hlavním trenérem se ruší veškerá plánovaná soustředění mimo prostory klubu v Pardubicích a na Slapech.
 3. Trenéři mohou kdykoliv rozhodnout, že tréninky zruší.
 4. Trenéři všech složek  jsou odpovědni za koordinaci postupu se zákonnými zástupci nezletilých a budou plně respektovat jejich rozhodnutí.
 5. Trenéři zajistí, aby se jednotlivé složky spolu neprolínaly, na klubu nesmí být v jednom okamžiku více jak 30 osob,  a po skončení tréninku všichni bez zbytečné prodlevy opustí prostory klubu.
 6. Osoby mající jakýkoliv vztah k činnosti ČVK Brno, které budou cestovat do zahraničí, nebo přicestovaly v minulých dnech z oblastí, na něž se vztahuje doporučení vlády ČR do těchto oblastí necestovat, se budou zdržovat 14 dnů po příjezdu mimo život na klubu s maximální ohleduplností vůči ostatním členům klubu.
 7. Soustředění  či jiné sportovní aktivity klubu jsou přípustné jen tehdy, pokud trenéři dokáží zajistit menší koncentraci osob v jakékoliv fázi činnost než je 30 osob.
 8. Za dodržování těchto pravidel odpovídají trenéři všech složek, kteří jsou povinni o všech svých rozhodnutích  informovat hlavního trenéra ČVK Brno, který informuje předsedu klubu. Ten případně může v souladu s rozhodnutím výboru ČVK Brno změnit jakákoliv rozhodnutí trenérů s ohledem na aktuální situaci.

 

JUDr. Ivan Pecl

předseda výboru ČVK BrnoOpatření ze dne 10.3.2020

Vážení kolegové, rodiče a sportovci,

s ohledem na nařízení vlády k zamezení šíření coronaviru je výbor ČVK Brno nucen reagovat na vzniklou situaci.

       Trenérům

 1. Dosavadní tréninkový proces všech složek zůstává do 15.3. 2020 beze změny. 15.3. 2020 vydá výbor ČVK další pokyny.
 2. Trenéři všech složek  jsou odpovědni za koordinaci postupu se zákonnými zástupci nezletilých a budou plně respektovat jejich rozhodnutí. 
 3. Trenéři zajistí, aby se jednotlivé složky spolu neprolínaly, na klubu nesmí být v jednom okamžiku více jak 100 osob,  a po skončení tréninku všichni bez zbytečné prodlevy opustí prostory klubu. 
 4. Osoby mající jakýkoliv vztah k činnosti ČVK Brno, které budou cestovat do zahraničí, nebo přicestovaly v minulých dnech z oblastí, na něž se vztahuje doporučení vlády ČR do těchto oblastí necestovat, se budou zdržovat 14 dnů po příjezdu mimo život na klubu s maximální ohleduplností vůči ostatním členům klubu. 
 5. Soustředění, či jiné sportovní aktivity klubu jsou přípustné jen tehdy, pokud trenéři dokáží zajistit menší koncentraci osob v jakékoliv fázi činnost než je 100 osob. 
 6. Za dodržování těchto pravidel odpovídají trenéři všech složek.

Dále doporučujeme:

Ti, kteří chtějí vycestovat, by si vždy před cestou měli ověřit aktuální situaci v dané zemi. Ještě lepší je navštívit stránky Ministerstva zdravotnictví, kde jsou průběžně zveřejňována doporučení pro cestování našich občanů. 

Dodržovat pravidla, která najdete i na stránkách ČVS www.veslo.cz.  Informace ČOV o prevenci proti coronaviru, zpracované šéflékařem  OV MUDr. Jiřím Neumannem . 

Ti, co jste přijeli z dovolené, dejte nám vědět jak to s Vámi je a odkud jste přijeli. Každé zdravotní obtíže řešte včas a v případě jakékoliv zdravotní komplikace nám dejte vědět.

Pokud budete cestovat do oblasti zasažené coronavirem, prosíme, informujte nás.

Dále na Vás apelujeme, abyste dodržovali zvýšená hygienická opatření hlavně pravidelné a důkladné mytí rukou. Pamatujte, že se příznaky coronaviru mohou projevit až po 14 denní lhůtě, proto v této době je dobré se nestýkat s lidmi, kteří se vrátili z ohrožených oblastí.

Věříme, že budete respektovat zvýšenou opatrnost, ať už z důvodu Vaší ochrany, nebo ochrany ostatních kamarádů a celého našeho kolektivu sportovců.

Několik bodů jak bychom se měli nyní chovat v prostorách našich sportovišť 

1. Kdo je jen trochu  "nachcípaný "  - raději nechodit na tréninky, námaha oslabuje obranyschopnost a po samotném tréninku jste unavení. A tak je důležité oddělit "rýmičky" od zdravých.

2. Všichni si budou na každý trénink nosit  čisté oblečení a po tréninku si je odnesou domů vyprat.

3. Boty na běh a na plato si po každém tréninku budete dezinfikovat - pak je můžete nechat v šatně.

4. Každý si bude nosit svůj ručník na utření rukou po umytí, když jdete ze záchodu

5. Důsledně budete dezinfikovat trenažéry, kola, lodě - nohavky a pačiny, aby mohl po vás další na trénink (a to i při přesedání na lodě)

6. Všichni budou důsledně dodržovat zvýšenou hygienu

7. Důrazně upozorňujeme, že je nutné mít vlastní láhev na pití. Není možné láhve s pitím ani jídlo sdílet s kýmkoliv jiným!!!

PŘIJĎ VESLOVAT!

PŘIJÍMÁME HOLKY A KLUKY
VE VĚKU 10 AŽ 18 LET


Každý všední den od 16 hodin,
sobota od 10 hodin. Loděnice na Brněnské přehradě.


Originální pronájmy prostor na břehu Brněnské přehrady

Spolupracujeme


NAŠI PARTNEŘI